.
Ministerstwo Rolnictwa
http://www.minrol.gov.pl/

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl/

 

Przyjaciele Szkoły

http://www.hr-strzelce.pl
Facebook


ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

Kalendarium
1910.06.27
– Mieczysław Kretkowski, sędzia z Pokrzywnicy,  zakupuje od Jana Franciszka Czarnowskiego majątek „Wały G”, o obszarze 38 morgów 288 prętów
 
1912.01.03
– rozpoczyna się pierwszy kurs rolniczy
 
1912.0116.
– poświęcono szkołę
 
1912.05.04
– Mieczysław Kretkowski przekazuje Szkołę Centralnemu Towarzystwu Rolniczemu w Królestwie Polskim
 
1912
– utworzono szkolną drużynę straży pożarnej, zakład fryzjerski i teatrzyk
 
1912.12.06
– 37 absolwentów kończy pierwszy kurs
 
1913
– wybudowano dom nauczyciela
– założono telefon
– przebudowano owczarnię i wozownię na budynek dla inwentarza i warsztaty
 
1914
– wybudowano spichrz
 
1915
– okupacyjne władze rosyjskie aresztowały kierownika Szkoły Jana Rapackiego (za utrudnianie mobilizacji) oraz  zesłały na Sybir nauczyciela ogrodnictwa Wawrzyńca Zydorczaka
– urządzenia i gospodarstwo szkolne ulegają rekwizycjom i zniszczeniu
– szkoła zostaje zamieniona na ochronkę dla dzieci łódzkich
 
1918.11.11
– po 123 latach niewoli Polska odzyskuje Niepodległość
 
1919.01.
– pierwszy kurs w odrodzonej Ojczyźnie rozpoczyna 56 uczniów
– 22 uczniów odchodzi do wojska
 
1920.03.29
– umiera fundator i założyciel szkoły, Mieczysław Kretkowski, pochowany zostaje na warszawskich Powązkach
 
1920.07.11
– rok szkolny zostaje przerwany: na apel Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, nauczyciele i uczniowie zgłaszają się do wojska
 
1920.08.11
– szkoła zostaje zamieniona na szpital epidemiczny
 
1920.10.
– z wojny powraca 22 z 46 Mieczysławowiaków
 
1921
– pierwszy Zjazd Absolwentów; przybywa 82 wychowanków, liczni przedstawiciele szkół sąsiedzkich, urzędów i instytucji
 
1922.06.10
– I Zjazd Sąsiedzki Szkół Rolniczych w Mieczysławowie
 
1922.12.16
– poświęcono ufundowaną tablicę pamiątkową ku czci fundatora szkoły
 
1923.01.01
– wydawany w szkole „Głos Koleżeński” staje się organem Sąsiedzkiego Związku Kół Rolniczych Kościelca, Mirosławic, Mieczysławowa, Niegłos, Popowa, a od 1925 r. także Łowicza i Trzepowa
 
1927.
– II Zjazd Absolwentów – przybywa 95 wychowanków
 
1927.06.11
– szkołę odwiedza metropolita warszawski ks. kardynał Aleksander Kakowski
 
1927
– ukończono drenowanie gruntów
 
1928.07.12
– szkołę odwiedza Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki, Minister Rolnictwa E. Niezabytowski, Minister Reform Rolnych W. Staniewicz, Wojewoda Warszawski St. Twardo i Starosta Kutnowski p. Żbikowski
 
1929
– uruchomienie kursów przysposobienia rolniczego
– szkołę odwiedza Minister Rolnictwa Łotwy
– nadano Szkole sztandar

1932
– Zjazd Absolwentów w 20–lecie Szkoły
– powstał hymn Mieczysławowiaków
 
1934.04.25
– zorganizowano pierwszy kurs rachunkowości rolnej dla członków Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Rolniczych
 
1935
– szkołę przejmuje Kutnowski Powiatowy Związek Samorządowy
 
1937
– rozpoczęto budowę łaźni i pralni
– szkoła zmienia nazwę na Szkołę Przysposobienia Rolniczego
 
1937.08.15
– delegacja szkoły bierze udział w odsłonięciu pomnika w Krzyżanowie ku czci poległych w latach 1914–1921 za Ojczyznę obywateli gminy Krzyżanówek (w tym uczniów szkoły)
 
1937.09.
– rozpoczęto rozbudowę szkoły
 
1938.09.11
– Zjazd Absolwentów w 25–lecie Szkoły
– poświęcono nowy gmach szkoły
– odsłonięto tablicę upamiętniającą czyn Mieczysławowiaków z roku 1920
 
1939
– w szkole działa 6 organizacji młodzieżowych (Polski Czerwony Krzyż, Liga Morska i Kolonialna, Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, Bratnia Pomoc, Koło Koleżeńskie, Koło Starych Mieczysławowiaków) oraz sklepik uczniowski
 
1939.08.12
– szkołę wizytuje Wojewoda Łódzki Henryk Jóżewski
 
1939.09.01
– rok szkolny zostaje przerwany, w obliczu agresji Niemiec na Polskę Mieczysławowiacy stają do obrony Ojczyzny
 
1939.09.
– szkoła przechodzi w ręce okupanta niemieckiego, który uruchamia niemiecką szkołę gospodarstwa wiejskiego dla dzieci z rodzin niemieckich
 
1944
– w obliczu frontu szkoła zostaje ewakuowana do majątku Strzelce, a następnie w koszalińskie
 
1945.01.22
– do szkoły powraca jej przedwojenny kierownik Konstanty Migdałło, organizuje naukę po wojennej przerwie
 
1945.04.11
– rozpoczęcie roku szkolnego
 
1945
– po parcelacji dóbr Zawady przydzielono szkole 16 ha ziemi
 
1947
– Zjazd Absolwentów w 35–lecie Szkoły
 
1950
– budowa stodoły i spichrza
 
1951/52
– powstaje 4–letnie Państwowe Technikum Rolnicze
 
1952.06.
– pierwszy egzamin dojrzałości zdaje 39 uczniów
 
1957/1958
– powstaje 2–letnia Szkoła Ogrodnicza
 
1960
– następuje rozwój szkoły poprzez utworzenie działów: szkółkarsko–pszczelarskiego i sadowniczo–kwiaciarskiego
– wybudowano szklarnię o powierzchni 600m2
 
1961
– zorganizowano ogródek botaniczny
– oddano do użytku nową chlewnię
 
1962.07.07
– Zjazd Absolwentów w 50–lecie Szkoły

1964.09.
– powstaje 2–letnia Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
 
1970.
– rozpoczęto budowę internatu, kotłowni, oczyszczalni ścieków, przepompowni wód drenarskich i dróg dojazdowych
 
1972
– odbyła się I Powiatowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
– rozpoczęto budowę nowej szkoły i sali gimnastycznej
 
1974.01.
– oddano do użytku nowy internat (na 192 miejsc)
 
1975.
– szkoła zostaje podporządkowana Oddziałowi Oświaty Rolniczej Urzędu Wojewódzkiego w Płocku
 
1975.10
– oddano do użytku nowe skrzydło szkoły oraz salę gimnastyczną
 
1976
– rozpoczęto remont kapitalny starego budynku szkoły
– remont obory w gospodarstwie
 
1976.09.
– utworzono Technikum Zaoczne
 
1977
– uruchomiono autobusową linię podmiejską z Kutna
 
1977.11.01
– powołano Zespół Szkół Rolniczych z 7 filiami (w Krośniewicach, Daszynie, Nowym Gaju, Łęczycy, Witoni, Szewcach i Żychlinie)
 
1979.09.01
– utworzono 4–letnie Technikum Ogrodnicze
 
1979.10.13
– przekazano do użytku wyremontowany budynek szkoły
– przekazano szkole nowy sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski, SHRO Gołębiew i Gospodarstwo Szkoleniowe w Mieczysławowie
 
1980.09.01
– oddano do użytku 18–rodzinny dom nauczyciela
– Stacja Hodowli Roślin Ogrodniczych w Gołębiewie zostaje zakładem opiekuńczym szkoły
 
1982
– rozpoczęto budowę poligonu do nauki jazdy
 
1982.09.01
– utworzono 5–letnie Technikum Ogrodnicze i 3–letnie szkoły zawodowe
 
1984.04.12
– odbył się pierwszy turniej rekreacyjno–sportowy internatów Szkół Rolniczych z Mieczysławowa, Kościelca i Powiercia
 
1984.05.29
– szkoła zostaje udekorowana medalem „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”
 
1984.10.12
– odbyło się zorganizowane przez Katedrę Socjologii i Doradztwa Rolniczego SGGW w Warszawie, Zarząd Krajowy ZMW oraz ZSR w Mieczysławowie sympozjum pt. „Wiktor Bronikowski i jego agronomia społeczna”
– Międzywydziałowe Koło Naukowe Socjologii Wsi i Doradztwa Rolniczego im. Władysława Grabskiego przy SGGW w Warszawie przyznaje szkole wyróżnienie im. W. Bronikowskiego, za wkład w rozwój koła i studenckiego ruchu naukowego
 
1984.
– rozpoczęto zakładanie nowego sadu dydaktycznego
 
1986
– patronat nad szkołą obejmuje Bank Gospodarki Żywnościowej w Płocku
 
1986.11.
– pierwsze zagraniczne praktyki zawodowe uczniów
 
1987.05.22
– w Mieczysławowie odbywa się finał XI Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 
1987.06.20
– Zjazd Absolwentów w 75–lecie Szkoły
– nadanie szkole imienia Macieja Rataja
 
1988.04.15
– odbył się Wojewódzki Konkurs Orki
 
1989.09.01
– utworzono 5–letnie Technikum Rolniczego
 
1990.06.
– szkołę odwiedzają uczniowie francuskiego Technikum Strażników Przyrody oraz uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Toruniu
 
1990.11.12
– odsłonięto odrestaurowaną tablicę upamiętniającą uczniów szkoły poległych w wojnie 1920 r.
 
1992.04.10
– zorganizowano okręgowe eliminacje XVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 
1992.04.26
– odbył się Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych
 
1992.06.
– Zjazd Absolwentów w 80–lecie Szkoły
 
1993.08.
– szkołę odwiedza delegacja Hrabstwa Northumberland w Anglii wraz z Przewodniczącym Rady Hrabstwa Janem Switlanbankiem
 
1993.09.04
– rozpoczęto współpracę z Kutnowskim Domem Kultury, kompozycje kwiatowe wykonane przez uczniów Technikum Ogrodniczego prezentowane były na dorocznym „Święcie Róży” w Kutnie
 
1993.09.01
– po 54 latach ponownie odsłonięto pamiątkowy kamień wieńczący do 1939 r. Kopiec 3 Maja „Ojczyźnie na chwałę, braciom i sobie na pożytek”– głosi napis
 
1993.12.13
– szkołę odwiedza ordynariusz łowicki, ks. Biskup Alojzy Orszulik
 
1994.06.11
– Zjazd Absolwentów Szkoły – rocznika 1954 – w 40–lecie uzyskania świadectwa dojrzałości
 
1994.06.24
– Szkołę odwiedza Wojewoda Płocki Krzysztof Kołach – absolwent Technikum Rolniczego z roku 1981
 
1994.
– wizyta studentów z Anglii
 
1994.10.
– przeprowadzono kapitalny remont kotłowni
 
1995.04.21
– zorganizowano Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół Rolniczych w tenisie sportowym i piłce nożnej
 
1995.09.01
– utworzenie 4–letniego Liceum Ekonomicznego
 
1996.01.29
– odbyła się Krajowa Konferencja Doradców Metodycznych Szkół Rolniczych z udziałem m.in. Wiceministra Rolnictwa Katarzyny Małysz–Duczkowskiej
 
1996.05.27
– odbyło się forum rolników z gminy Krzyżanów
 
1997.09.01
– utworzono 5–letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
 
1998.09.01
– utworzono 5–letnie Liceum Agrobiznesu
 
1998.11.06
– zorganizowano Wojewódzkie Biegi Przełajowe Szkół Rolniczych
 
1999.01.01
– Szkołę przejęło Starostwo Powiatowe w Kutnie
 
2000.12.
– zlikwidowano gospodarstwo przyszkolne
 
2002.06.15
– Zjazd Absolwentów Szkoły i uroczystości związane z 90–leciem ZSR w Mieczysławowie
 
2003.09.15
– szkołę odwiedza ordynariusz łowicki, ks. Biskup Alojzy Orszulik
 
2005.03.15 
- Otwarcie Izby regionalnej 
2005.08.
– wizyta grupy młodzieży włoskiej (Program Młodzież)
 
2005.09.01
– utworzono 3–letnie Liceum Profilowane – profil zarządzanie informacją, klasa o rozszerzonym programie sportowym
 
2006.01.09   
– uruchomienie nowoczesnej pracowni komputerowej  oraz centrum multimedialnego.   

2006.08.07 
- Wizyta w naszej szkole młodzieży francuskiej 

2006.09.02 
- Zjazd Absolwentów rocznika 1976 w 30-lecie matury 

2006.09.09 
- Wizyta grupy młodzieży z Lycee Regional Agricole we Francji (Site de Vailly sur Sauldre) 

2006.09.15 
- rewizyta w Lycee Regional Agricole we Francji (Site de Vailly sur Sauldre) 

2006.10.27 
- Minister Andrzej Lepper i Starosta Andrzej Dąbrowicz podpisali porozumienie o przekazaniu z dniem 01.01.2007 r. naszej Szkoły Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2007.01.01 
- Szkoła przejęta zostaje przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Z ZSA wyodrębniono Liceum Techniczne, którego organem prowadzącym pozostaje Powiat Kutnowski. Dyrektorem Liceum mianowano mgr Jolantę Rosół. 

2007.03.01 
- odbyła się konferencja „Perspektywy kształcenia rolniczego w dobie przemian zachodzących w rolnictwie XXI wieku” z udziałem Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Józefa Kobyłeckiego, gości ze szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych i władz powiatu kutnowskiego 

2007.03.01 
- "Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W dniu dzisiejszym miała miejsce ważna uroczystość. W Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie pod Kutnem obchodzono 95-lecie utworzenia szkoły – szkoły niezwykłej i tak pięknie wpisanej w dzieje oświaty rolniczej i edukacji naro­dowej./…/”

Podczas 35 posiedzenia Sejmu RP Poseł Tadeusz Woźniak zaprezentował Wysokiej Izbie dzieje naszej Szkoły. (Pełny tekst wystąpienia sejmowego Posła poniżej).
 
2007.12.10 
- dzięki przekazanym Szkole przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi środkom finansowym zakupiliśmy najnowocześniejsze pomoce naukowe do wszystkich kierunków kształcenia 
2008.05.15.
-  Szkołę odwiedza biskup diecezji łowickiej ks. Andrzej Dziuba 

30.03-09.04. 2009 
- uczniowie naszej szkoły odwiedzają szkołę rolniczą w Vally Sur Sauldre

01.09.2009
– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmienia nazwę szkoły. Pełna nazwa szkoły to Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataj w Mieczysławowie.

23.10.2010
- „Od ziarnka do bochenka” - tradycje wypieku chleba żytniego na zakwasie4, wystawy produktów piekarskich

22.12.2011
- „Tradycje Wielkanocnego Stołu”- wystawy produktów regionalnych i tradycyjnych, poznanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych, wystawy dekoracji świątecznych

18.09.2011
- udział uczniów w uroczystościach upamiętniających bitwę nad Bzurą

01.10.2011
- udział uczniów w I Pikniku Edukacyjnym w Sokołowie Podlaskim, konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy

14.10.2011
- Dzień Edukacji Narodowej, powołanie Komitetu Obchodów 100-lecia Szkoły

21.10.2011
-”Podziel się chlebem”- II Dzień Chleba Żytniego, wystawy produktów zbożowych i wypieków, odmian zbóż oraz jesiennych kompozycji kwiatowych

22.12.2011
- „Betlejem jest w nas” -uroczystości wigilijne dla uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły.

30.03-01.04.2012
- rekolekcje wielkopostne dla młodzieży w kościele parafialnym w Łąkoszynie, występ uczniów w montażu słowno- muzycznym ”Rozpięty na ramionach”

07.05.2012
– udział uczniów w gminnych uroczystościach Dnia Zwycięstwa, złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych w czasie II wojny światowej

18.05.-09.06.2012
– wizyta  uczniów ze szkoły rolniczej w Mazille we Francji

8.09.2012
- Obchody Jubileuszu 100 -lecia Szkoły, Zjazd Absolwentów


    25 I 2013 r.
- Uczniowie z ZSCKR w Mieczysławowie na meczu siatkarskim Skry Bełchatów w Atlas Arenie w Łodzi.

    8 III 2013 r.
- Akademia z okazji Dnia Kobiet.

    12 -13 IV 2013 r.
- Dni Otwarte w ZSCKR w Mieczysławowie.

    23 III 2013 r.
- Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.

    20 IV 2013 r.
- Wycieczka do Teatru Muzycznego w Łodzi na miscenium rockowe pt. „Łajza”.

    26 IV 2013 r.
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych.

    7 V 2013 r.
- Udział przedstawicieli szkoły w gminnych uroczystościach upamiętniających zakończenie drugiej wojny światowej na

cmentarzu w Łękach Kościelnych

    12 – 12 VII 2013 r.
- Wycieczka uczniów z ZSCKR w Mieczysławowie do Czarnolasu, Puław, Kazimierza nad Wisłą, Lublina, Sandomierza i Zamościa.

    28 VI 2013 r.
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013.

    7 – 13 VII 2013 r.
- Udział przedstawicieli klasy III w praktykach wakacyjnych w ramach programu CEKIN „Wzmacnianie kompetencji kluczowych w

zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce”.

    15 VII 2013 r.
- Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły na „Pikniku Pszczelarzy” w Witonii.

    2 IX 2013 r.
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.

    6 – 8 IX 2013 r.
- Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły podczas Święta Róży w Kutnie.

    24 IX 2013 r.
- Dzień Kukurydzy na polach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
    w Mieczysławowie zorganizowany przez firmę F&N Agro Polska sp z.o.o . 4

    4 X 2013 r.
- Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

    16 X 2013 r.
- Akcja honorowego krwiodawstwa w ZSCKR w Mieczysławowie.

    19 X 2013 r.
- uczniowie i nauczyciele ZSCKR w Mieczysławowie brali udział w uroczystości zorganizowanej dla Szkół Rolniczych podległych

Ministrowi Rolnictwa pod hasłem: „Spotkanie przy stole - Łączy nas chleb.” Piknik odbył się w Zduńskiej Dąbrowie

    12 XI 2013 r.
- Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

    20 XI 2013 r.
- Szkolny konkurs recytatorki „Czytamy i słuchamy Tuwima”.

    6 XI 2013 r.
- W ZSCKR w Mieczysławowie odbyło się seminarium nt. „Wsparcie dla producentów ekologicznych w ramach PROW na lata 2007-

2013”.

    2 XII 2013 r.
- Katarzyna Marciniak (kl. III TAK) laureatką konkursu plastycznego „Barwy jesieni” zorganizowanym przez Bibliotekę

Powiatową w Kutnie.

    6 XII 2013 r.
- Wystawa dekoracji adwentowych i świątecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kutnie, przygotowana przez uczniów z

ZSCKR w Mieczysławowie.

    20 I 2014 r.
- Bal studniówkowy uczniów klas czwartych.

    28 II 2014 r.
- Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły – Mieczysława Rataja.

    8 III 2014 r.
- Akademia z okazji Dnia Kobiet.

    19 III 2014 r.
- Wycieczka do Kina KDK na seans filmu pt. „Kamienie na szaniec”.

    25 III 2014 r.
- Akcja honorowego krwiodawstwa w ZSCKR w Mieczysławowie.

    27 III 2014 r.
- Wycieczka do Teatru Małego w łódzkiej Manufakturze na spektakl pt. „Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)

    27 III 2014 r.
- Wycieczka do Teatru Małego w łódzkiej Manufakturze na spektakl pt. „Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej

wersji)”.

    14 IV 2014 r.
- Prezentacja szkoły na Targach Rolnych w Bratoszewicach.

    30 IV 2014 r.
- Zakończenie Roku Szkolnego klas czwartych.22 V 2014 r. AGRO SHOW w ZSCKR w Mieczysławowie.

    28 V 2014 r.
- Uczniowie ZSCKR w Mieczysławowie pod kierownictwem pani Krystiany Czekalskiej zorganizowali w Kutnie na Pl. Piłsudskiego

heppening „Złap kontakt z naturą”.

    III – IX 2014 r.
- Generalny remont budynku szkoły.

    4 IX 2014 r.
- Udział młodzieży z ZSCKR w Mieczysławowie w inauguracji roku szkolnego szkół resortu Ministerstwa Wsi i Rozwoju Rolnictwa

w Nowosielcach koło Sanoka.

    8 IX 2014 r.
- Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły podczas 40 Święta Róży w Kutnie.

    30 IX 2014 r.
- Wycieczka do Kina KDK na seans filmu „Miasto 44”.

    2 X 2014 r.
- Uroczysta akademia z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego.

    8 X 2014r.
- Wycieczka programowa klas architektury krajobrazu do Arboretum w Rogowie oraz do Nieborowa i Arkadii.

    12 XII 2014 r.
- Udział uczniów z ZSCKR w Mieczysławowie w Dożynkach Szkół Rolniczych w Pułtusku.

    13 X 2014 r.
- Dzień Edukacji Narodowej szkół Ministerstwa Rolnictwa w Gołotczyźnie- Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla pani

Marii Januszczak za osiągnięcia w pracy pedagogicznej i wychowawczej oraz odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” Klaudii

Dregier i Anny Matuszewskiej.

    16 X 2014 r.
- Uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

    20 X 2014 r.
- Dzień Kukurydzy na polach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie zorganizowany przez firmę F&N

Agro Polska sp z.o.o .

    31 X 2014 r.
- Wystawa poświęcona florystyce ofiarnej z okazji Wszystkich Świętych.

    6 XI 2014 r.
- Dzień Chleba w ZSCKR w Mieczysławowie.

    13 XI 2014 r.
- Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej „Ojczyzna moja jest muzyką”.

    18 XI 2014 r.
- Akcja honorowego krwiodawstwa w ZSCKR w Mieczysławowie.

    27 XI 2014 r.
- Wycieczka klasy IV TA/TAK do Warszawy. Program wyjazdu odejmował zwiedzanie Belwederu, Łazienek Królewskich oraz Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

    3 XII 2014 r.
- Wycieczka do Łodzi – spektakl „Boeing, boeing” w Teatrze Powszechnym oraz warsztaty „Maturalnie, że sztuka” w Muzeum

Pałacu Herbsta.

    17 XII 2014 r.
-Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Strofy o Bożym Narodzeniu”.

    17 I 2015 r.
- Studniówka uczniów klas czwartych.

    31 I 2015 r.
- Mistrzostwa Szkoły w siatkówce.

    25 II 2015 r.
-Uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły – Mieczysława Rataja.

    26 II 2015 r.
- Wycieczka do Poznania na Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA.

    6 III 2015 r.
- Akademia z okazji Dnia Kobiet.

    26 – 27 III 2015 r.
- Stoisko z ofertą edukacyjną podczas XII Spotkań Edukacyjnych w Starostwie Powiatowym w Kutnie.

    17 – 18 IV 2015 r.
- Dni Otwarte w ZSCKR w Mieczysławowie.

    17 IV 2015 r.
- Uroczysta akademia upamiętniająca 75-lecie zbrodni katyńskiej.


    17 IV 2015 r.
- Anita Warsicka (kl. IV TAK) i Krzysztof Łuczak (kl. IV TA) finalistami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

    24 IV 2015 r.
- Zakończenie roku szkolnego klas czwartych w ZSCKR w Mieczysławowie.

    1 V 2015 r.
- Prezentacja szkoły podczas Pierwszego Kutnowskiego Pikniku Naukowego.

    26 V 2015 r.
- Agro Piknik w ZSCKR w Mieczysławowie.

    17 VI 2015 r.
- Wycieczka programowa uczniów z klasy I i II technikum architektury krajobrazu do Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

    17 VI 2015 r.
- Wyjazd na Dni Pola do Wybranowa koło Inowrocławia.

    26 VI 2015 r.
- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

    14 VIII 2015 r.
- Stoisko z ofertą edukacyjną ZSCKR w Mieczysławowie podczas Dnia Otwartego w Agroma Polsad w Kutnie.

    30 VIII 2015 r. – 12. IX 2015 r.
- Młodzież z ZSCKR w Mieczysławowie na stażu w Illut w Niemczech w ramach programu Erasmus +.

    1 IX 2015 r.
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

    5 IX 2015 r.
- Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły podczas Święta Róży w Kutnie.

    16 IX 2015 r.
- Udział uczniów klas trzecich i czwartych w szkoleniu dotyczącym nowego PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata
    2014-2020 r.
- Szkolenie odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    23 IX 2015 r.
- Udział uczniów w ZSCKR w Mieczysławowie w Peregrynacji Symboli Światowych Dni Młodzieży w Kościele pw. Stanisława Biskupa

i Męczennika w Kutnie – Łąkoszynie.

    29 IX 2015 r.
- Akcja honorowego krwiodawstwa w ZSCKR w Mieczysławowie.

    3 X 2015 r.
- Dożynki szkół rolniczych w ZSCKR w Jabłoniu (woj. lubelskie).

    6 X 2015 r.
- Wycieczka klasy III TR/TAK do Torunia (Lekcja muzealna w Ratuszu Staromiejskim, Katedra Św. Janów, Seans filmu „Osiem

planet” w Planetarium, Warsztaty w Muzeum Piernika Toruńskiego).

    12 X 2015 r. – 23 X 2015 r.
- Młodzież z ZSCKR na stażu w Nienburgu w Niemczech w ramach programu Erasmus +.

    16 X 2015 r.
- Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 
    21 X 2015 r.
- Wycieczka klas technikum architektury krajobrazu do Szkółki drzew i krzewów ozdobnych pana Karola Piątkowskiego w

Dąbrowie koło Sompolna.

    
    23 X 2015 r.
- Wycieczka klasy I TMR do Muzeum Regionalnego w Kutnie i udział w lekcji muzealnej w Pałacu Saskim

    28 X 2015 r.
- Warsztaty florystyczne poświęcone florystyce ofiarnej, prowadzenie – p. Krystiana Czekalska.

    28 X 2015 r.
- Dzień Chleba – uroczysta akademia, degustacja pieczywa na zakwasie, ciasta drożdżowego i ciasteczek owsianych własnego wypieku.

Autor:Admin
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.comwww.facebook.com
powiadom znajomego
drukuj
powrót