.
Ministerstwo Rolnictwa
http://www.minrol.gov.pl/

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl/

 

Przyjaciele Szkoły

http://www.hr-strzelce.pl
Facebook


ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 im. Macieja Rataja w Mieczysławowie k/ Kutna

Szkoła podległa Ministrowi Rolnictwa; kierunki kształcenia dają kwalifikacje rolnicze, umożliwiające korzystanie z funduszy wsparcia dla rolnictwa.

Proponowane kierunki kształcenia dla uczniów to:
- technikum 4 letnie   kształcącym w zawodach: technik rolnik , technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, technik żywienia
i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

-   szkoła branżowa I - stopnia 3 letnia w zawodzie rolnik, ogrodnik, mechanik operator maszyn
    i pojazdów rolniczych

- dla dorosłych kursy kwalifikacyjne bezpłatne, umożliwiające zdobycie kwalifikacji rolniczych,  zajęcia w soboty i niedziele,  

Szkoła oferuje:

*bezpłatny zestaw podręczników dla każdego ucznia,

* możliwość bezpłatnego zdobycia prawa jazdy kat T już po I klasie, a dla uczniów technikum mechanizacji również kat B i uprawnień do obsługi kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnych,

*zajęcia dodatkowe: bezpieczeństwo pożarowe (klasa mundurowa), pływanie, 
  kravmaga, hortiterapia.

*  liczne wycieczki krajoznawcze i zawodowe, wyjazdy do teatru,  staże zagraniczne w Nienburgu
    i Berlinie w ramach programu ERASMUS+

* internat z opieką całodobową i całodziennym wyżywieniem. Uczniowie mają do dyspozycji  pościel, sale komputerową , pralki do prania, pokoje 2 - osobowe z łazienką w każdym pokoju. Rodzice pokrywają wyłącznie koszty wyżywienia dziecka. Nie ma innych opłat za internat
Mocne strony szkoły to: niska liczebność klas,  zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych, pracownie szkolne  wyposażone w nowysprzęt, profesjonalna kadra pedagogiczna.

Dojazd do szkoły z Kutna linia  MZK nr 8 oraz PKS i BUS w kierunku Łódź–Piątek  przystanek Wały
Dni Otwarte w szkole 13-14  kwietnia 2018 r ( piątek – sobota)

Piknik sportowo rekreacyjny i  artystyczny 24-25 maja 2018 roku
Szczegółowe informacje: tel.24 25 420 85lub na stronie www.mieczyslawow.pl
 

 

Technik rolnik

Absolwent szkoły  jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej   i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

Szkoła   posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji; każda  wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem, z projektorem  oraz pomocami dydaktycznymi  dla uczniów.
2) warsztaty szkolne, wyposażone w  maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej, pojazdy do nauki jazdy; plac manewrowy do nauki jazdy, poligon do nauki pracy maszynami rolniczymi. Ponadto szkoła   posiada   garaże i wiaty na maszyny, pola z roślinami uprawnymi, łąki, pastwiska, działkę agrobiologiczną.

SZKOŁA OFERUJE PRAKTYKI ZAGRANICZNE
W NIEMCZECH

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły   jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
3) planowania i oceny żywienia;
4) organizowania produkcji gastronomicznej;
5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Szkoła   posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne

pracownię żywienia z salą konsumpcyjną, wyposażoną w: urządzenia
i sprzęt kuchenny, meble kuchenne, zestawy naczyń kuchennych, surowce, przyprawy i produkty spożywcze, normy dotyczące żywienia zbiorowego, instrukcje obsługi, odzież ochronną, apteczkę, stoły i krzesła, bieliznę i zastawę stołową, elementy dekoracyjne, literaturę zawodową, zbiory przepisów kulinarnych;

 

 

LUBISZ PRZYGODĘ ZE SZTUKĄ KULINARNĄ, DBASZ
O ZDROWE ODŻYWIANIE, JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCZY
 – TEN ZAWÓD JEST DLA CIEBIE


Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Absolwent szkoły  jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
4) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;
5) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
6) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Szkoła   posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne

1) pracownię maszyn i urządzeń rolniczych, wyposażoną w: modele, przekroje i atrapy maszyn i urządzeń, silników spalinowych i elektrycznych, elementy układu napędowego i zawieszenia oraz instalacji elek­trycznych, podzespoły pojazdów i maszyn, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Inter­netu, projektor multimedialny,   oprogramowanie diagnostyczne i oprogramowanie do analizy map pól;

2) warsztaty szkolne, wyposażone w: stanowiska pracy dla uczniów (jedno stanowisko dla czterech uczniów) obejmujące: stoły montażowe z oprzyrządowaniem, stoły ślusarskie, urządzenia dźwigowe i transportu wewnętrznego, urządzenia do mycia i konserwacji, tokarkę, frezarkę, wiertarkę stołową, piłę mechaniczną, mikroskop warsztatowy, modele mechanizmów maszyn i urządzeń, urządzenia i narzędzia do montażu, narzędzia i przyrządy pomiarowe, narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem, narzędzia traser­skie, silniki spalinowe, elementy układów i instalacji ciągników, ciągniki rolnicze różnej mocy, maszyny, narzędzia i urządzenia stosowane w produkcji rolniczej, pojazdy mecha­niczne do nauki jazdy.

ZDOBYWASZ PRAWO JAZDY KAT. T i B,
UPRAWNIENIA  OPERATORA KOMBAJNU I SIECZKARNI SAMOJEZDNYCH   - BEZPŁATNIE

Technik architektury krajobrazu

Absolwent szkoły  jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą

Szkoła   posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracownię architektury krajobrazu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką,   ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia , oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych oraz projektowania terenów zieleni, stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w: pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, wzory pisma znormalizowanego, przykładowe projekty obiektów architektury krajobrazu, katalogi nakładów rzeczowych oraz katalogi i cenniki dotyczących robót i usług
 w terenach zieleni, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków technicznych;
 2) warsztaty szkolne, wyposażone w: sprzęt geodezyjny ,maszyny i sprzęt ogrodniczy, ogród z kolekcją roślin ozdobnych, ciągnik rolniczy.

 GRUNT TO DOBRY ZAWÓD


Technik turystyki wiejskiej

Absolwent szkoły   jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Szkoła   posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne:
1) pracownię turystyki, wyposażoną w: mapy i atlasy, przewodniki, foldery, katalogi biur podróży, cenniki usług, informatory, wzory umów cywilnoprawnych, wzory dokumentów stosowanych w turystyce, czasopisma i literaturę zawodową,
2) pracownię hotelarską, składająca się z lady recepcyjnej i jednostki mieszkalnej z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażoną w: łóżko, pościel
 i bieliznę pościelową, zestaw ręczników, telewizor, drobne dodatkowe wyposażenie.

3) pracownię żywienia z salą konsumpcyjną, wyposażoną w: urządzenia
 i sprzęt kuchenny, meble kuchenne, zestawy naczyń kuchennych, surowce, przyprawy i produkty spożywcze.

JESTEŚ POMYSŁOWY, KREATYWNY- WYBIERZ  TEN ZAWÓD DLA SIEBIE

 

 

Autor:MZ
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.comwww.facebook.com
powiadom znajomego
drukuj
powrót