.
Ministerstwo Rolnictwa
http://www.minrol.gov.pl/

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl/

 

Przyjaciele Szkoły

http://www.hr-strzelce.pl
Facebook


ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW

RSS

 

 

 • Kurs na kwalifikację R.16.

  2018-01-03 07:41

   

  ZAPROSZENIE

  Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. M. Rataja w Mieczysławowie k/ Kutna

  organizuje
   kurs kwalifikacyjny zawodowy
  w kwalifikacji

   

   R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

   

  Nauka jest bezpłatna.

  Rozpoczęcie zajęć planuje się dnia
   
  10 lutego 2018 r.
  Zajęcia trwać będą do końca maja 2018 r.

  Karta zgłoszeniowa

  Zapisy w sekretariacie szkoły.

  Dodatkowe informacje tel. 24 254 20 85

   

   

 • Uwaga kombajniści!

  2018-01-02 18:34

   

  UWAGA absolwenci kursu

  „Operator kombajnu i sieczkarni samojezdnej” zaświadczenia do odbioru w sekretariacie w godzinach 7 – 15.

 • „Szkoła z sercem” pomaga

  2017-12-22 11:30

   „Szkoła z sercem” pomaga
  Nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie - jak każdego roku - z radością uczestniczyli w przedświątecznych akcjach mających na celu pomoc. W tym roku zebraliśmy pieniążki w ramach akcji „MOTOMIKOŁAJE 2017”, które zasiliły fundusze stowarzyszenia „Jesteśmy dla Was” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Kutnie.  W ramach „Szlachetnej Paczki” sprawiliśmy radość rodzinie. Zakupiliśmy i wręczyliśmy upominki dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie.
  Życzymy zdrowych i pogodnych świąt!
  Nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie

 • Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji styczeń 2018 r.

  2017-12-11 15:48

   

  HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI STYCZEŃ 2018 R.

   

  T.07 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

   

  T.07

  11.01.2018r.

  Godz. 10.00

   

  Część pisemna (60 min.) - sala nr 1

   

  10.01.2018r.

  Godz. 9.00

  Część praktyczna (forma d; 150 min.) - sala nr 1

   

  T.08 PROWADZENIE GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

   

  T.08

  11.01.2018r.

  Godz. 12.00

  Część pisemna (60 min.) - sala nr 1

  10.01.2018r.

  Godz. 13.00

  Część praktyczna (forma d; 150 min.) - sala nr 3

   

  R.03 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

   

  R.03

   

   

  R.03

   

   

  R.03

   

   

  R.03

   

   

  R.03

  11.01.2018r.

  Godz. 10.00

  Część pisemna (60 min.) - sala nr 1

  29.01.2018r.

  Godz. 9.00   (Zdający: 3 os.)

  Część praktyczna (forma w; 180 min.)- sala nr 2

  Godz. 15.00  (Zdający: 3 os.)

  Część praktyczna (forma w; 180 min.)- sala nr 2

  30.01.2018r.

  Godz. 9.00   (Zdający: 3 os.)

  Część praktyczna (forma w; 180 min.)- sala nr 2

  Godz. 15.00  (Zdający: 3 os.)

  Część praktyczna (forma w; 180 min.)- sala nr 2

  31.01.2018r.

  Godz. 9.00   (Zdający: 3 os.)

  Część praktyczna (forma w; 180 min.)- sala nr 2

  Godz. 15.00  (Zdający: 3 os.)

  Część praktyczna (forma w; 180 min.)- sala nr 2

  01.02.2018r.

  Godz. 9.00   (Zdający: 3 os.)

  Część praktyczna (forma w; 180 min.)- sala nr 2

  Godz. 15.00  (Zdający: 3 os.)

  Część praktyczna (forma w; 180 min.)- sala nr 2

  02.02.2018r.

  Godz. 9.00   (Zdający: 2 os.)

  Część praktyczna (forma w; 180 min.)- sala nr 2

  Godz. 15.00  (Zdający: 2 os.)

  Część praktyczna (forma w; 180 min.)- sala nr 2

   

  R.16 ORGANIZACJA I NADZOROWANIE  PRODUKCJI ROLNICZEJ

   

   

  R.16

  11.01.2018r.

  Godz. 12.00

  Część pisemna (60 min.) - sala nr 1

  10.01.2018r.

  Godz. 13.00

  Część praktyczna (forma d; 180 min.)- sala nr 1

   

  R.21 PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ROŚLINNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

  R.21

  11.01.2018r

  Godz. 10.00

  Część pisemna (60 min.) - sala nr 1

  10.01.2018r.

  Godz. 9.00

  Część praktyczna(forma d; 120 min.) - sala nr 1

   

  R.22 ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ORAZ KONSERWACJĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

   

  R.22

  11.01.2018r.

  Godz. 12.00

  Część pisemna (60 min.) - sala nr 1

  10.01.2018r.

  Godz. 13.00

  Część praktyczna (forma d; 180 min.)- sala nr 1

   

  M.01 UŻYTKOWANIE POJAZDÓW, MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI STOSOWANYCH W ROLNICTWIE

  M.01

  11.01.2018r.

  Godz. 10.00

  Część pisemna (60 min.) - sala nr 1

   

  Informacje dodatkowe dla uczniów/słuchaczy:

  Na każdy egzamin należy przyjść 30 minut wcześniej z dowodem tożsamości i długopisem (piórem) z czarnym tuszem (atramentem)

  Na część praktyczną z wykonaniem (R.03) należy mieć strój roboczy.

  Na egzamin nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 

   

 • „Praca i tradycja w powieści „Chłopi”

  2017-12-01 10:25

        „Praca i tradycja w powieści „Chłopi”
   W dniu 30 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie pod hasłem  „Praca i tradycja w powieści „Chłopi” odbyło się szkolne czytanie książki Władysława St. Reymonta, mające na celu popularyzację czytelnictwa wśród młodzieży. Wybór lektury nie był przypadkowy, ponieważ w  2017 roku przypada 150 rocznica urodzin pisarza. W szkolnym czytaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie.
  Przedstawienie biografii pisarza i krótkie omówienie powieści rozpoczęło spotkanie, po czym nastąpiło czytanie wybranych fragmentów. Odpowiedni dobór prezentowanych treści utworu ukazał chłopskie życie przypominające kołowrót powtarzających się prac i obrzędów, silnie zrytualizowane i ściśle powiązane z przyrodą. Fragmentem „Jesieni”- pierwszej księgi czterotomowego dzieła czytanie rozpoczęła Pani Dyrektor Danuta Krawczyk. Lektura powieści wzbudziła żywe zainteresowanie wśród słuchających.
        Tym spotkaniem szkoła włączyła się w obchody Roku Władysława St. Reymonta, którego inaugurację ogłoszono podczas XXXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego    

 • Konkurs Pieśni Patriotycznej

  2017-11-21 20:17

  W ZSCKR zabrzmiały patriotyczne dźwięki 1

  W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie po raz czwarty zorganizowany został Konkurs Pieśni patriotycznej. Brało udział około 90 uczestników.

  Uczniowie oceniani byli w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. Jury, pod kierownictwem p. Joanny Domagały, oceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, wrażenie artystyczne, muzykalność i warunki głosowe. Jury konkursu wysoko oceniło poziom uczestników. Wręczono upominki wszystkim uczestnikom a najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

  W kategorii solistów wyróżnienia otrzymały:
  Anna Pałczyńska Gimnazjum w Witoni,
  Sandra Gołuńska Gimnazjum w Topoli Królewskiej,
  Klaudia Wszywkow i Katarzyna Młotkowska Gimnazjum nr 2 w Kutnie.

  Kolejne nagrody:
  Wiktoria Eizenchart Gimnazjum nr 3 w Kutnie- trzecie miejsce,
  Zuzanna Kobus z Technikum SPSK w Kutnie - drugie miejsce,
  Karolina Cywka technikum architektury krajobrazu w Mieczysławowie - pierwsze miejsce.

  Wśród licznych zespołów biorących udział w konkursie, jury nagrodziło:
  Zespół Podpaleni Gimnazjum w Daszynie - wyróżnienie,
  Kwartet w składzie A. Łykowska, N. Sobczyk, K. Grabowska, O. Byczkowska w Gimnazjum nr 2 w Kutnie - Trzecie miejsce.
  Zespół wokalno instrumentalny Pierożki  Gimnazjum w Topoli Królewskiej drugie miejsce i zespół Allegro Gimnazjum w Witoni pierwsze miejsce.

  Gala pieśni patriotycznej  była okazją do wręczenia nagród w rozstrzygniętym konkursie plastycznym o tej samej tematyce. Oceniane były dwie kategorie prac- łącznie 40 prac.

  Nagrodzeni:
  Aleksandra Netkowska, Natalia Neugebauer - Gimnazjum nr 1 w Kutnie,
  Karolina Graczyk - Gimnazjum w Byszewie,
  Damian Wojtowski - Gimazjum nr 3,
  Marta Ciesielska - Gimazjum w Witoni
  Weronika Karaśkiewicz - Szkoła podstawowa w Micinie.
  Wyróżniono także Juliannę Sakalską  z Gimnazjum w Witoni.

 • Nasza stypendystka

  2017-11-17 21:29

  17 listopada 2017 roku w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W województwie łódzkim taką nagrodę pieniężną, którą uczniowie otrzymywać będą przez 10 miesięcy, otrzymało 230 uczniów. Wśród najlepszych znalazła się uczennica klasy drugiej kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu Maja Fabjańska. Wręczenia dyplomów dokonał Wojewoda Łódzki  Zbigniew   Rau oraz Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski . Wojewoda , gratulując stypendystom, podkreślił, że bycie najlepszym uczniem w szkole to wytrwała praca, sumienność, talent i wytrwałość uczniów oraz pracowitość. Pogratulował i podziękował nauczycielom, podkreślając ich wkład w sukcesy uczniów.
  Gratulacje, życzymy dalszych sukcesów.

 • Oddaj krew

  2017-11-16 20:53

  Oddaj krew
  15 listopada 2017 roku punkt  pobrań krwi utworzony został w stołówce internatu. Do tej cennej inicjatywy honorowego oddania krwi przystąpili uczniowie i pracownicy szkoły.
  Od każdej osoby zakwalifikowanej do oddawania krwi po jego zakończeniu pobiera się próbki krwi w celu oznaczenia:
  •    antygenu HBs
  •    przeciwciał anty-HIV 1, 2
  •    przeciwciał anty-HCV
  •    odczynów kiłowych
  Zachęcamy wszystkich do honorowego oddania krwi. Jesteś dorosły, masz ukończone 18 lat, jesteś zdrowy- zgłoś się do punktu pobrań. Twoja krew ratuje życie.

 • Wycieczka do Warszawy

  2017-11-15 21:14

  Wycieczka do Warszawy
  W listopadzie są darmowe wejścia do Zamku Królewskiego w Warszawie. Uczniowie klasy drugiej i trzeciej mogli podziwiać dzieło pracy polskich architektów, budowniczych i konserwatorów zabytków oraz poznać historię zamku ściśle związanego z historią polski.
  17 września 1939 roku to tragiczna data w historii Polski, ale również dla zamku. Zamek Królewski spłonął po niemieckich bombardowaniach, a po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie rozpoczęła się planowa grabież dzieł sztuki z obiektu. Zamek został całkowicie ogołocony a  ostateczne zniszczenie obiektu nastąpiło   w czasie powstania warszawskiego, pomiędzy 8 a 13 września 1944r. Rządowy projekt odbudowy Zamku Królewskiego podjął Sejm 2 lipca 1949, nie miał on jednak szans na realizację z uwagi na ograniczenia finansowe i priorytety, jakie ustaliły władze komunistyczne.  Decyzja o odbudowie Zamku zapadła w Sejmie ponownie 20 stycznia 1971, następnie powołano Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie , odbudowę  sfinansowane głównie ze składek społecznych. Do lipca 1974 roku odbudowano zamek w stanie surowym (zakładająca przywrócenie wyglądu do stanu sprzed 1939 roku i odtworzenie elementów zlikwidowanych podczas wcześniejszych przebudów). W 1977 roku przekazano do eksploatacji pierwsze wnętrza, a kolejne w sierpniu 1984 r., gdy udostępniono zamek publiczności. Wyposażanie wnętrz (meble, obrazy, zbiory dzieł sztuki itp.) i prace wykończeniowe trwały do 1988.  W 1980 razem ze Starym Miastem odbudowany Zamek Królewski w Warszawie został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obecnie Zamek pełni funkcję muzeum i podlega bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2014 muzeum nosi nazwę Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej.
  Wyjazd do Warszawy powiązany został ze złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza na grobie fundatora naszej szkoły Mieczysława Kretkowskiego, którego grób znajduje się na Starych Powązkach. To kolejna lekcja historii naszej szkoły i Warszawy. Wizyta w Warszawie zakończyła się zwiedzeniem PGE Narodowy. Olbrzymia bryła obiektu zrobiła wrażenie.

 • Muzeum Animacji Se-ma-for

  2017-11-07 09:44

  To szczególne miejsce na mapie kulturalnej Łodzi odwiedziły uczennice klasy pierwszej technikum architektury krajobrazu w ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej w tej klasie pod nazwą „ Nie miej złudzeń” . Na początku wizyty uczennice poznały tajniki tworzenia animacji filmowych. To niezwykle mozolna praca, wymagająca cierpliwości. 10 -minutowy film animowany  w wytwórni   grupa ludzi tworzy przez około trzy miesiące. Podczas warsztatów dziewczyny stworzyły własne filmiki. Efektem ich dwugodzinnej pracy są   filmiki „ Rodzina” i „Ale ciacho”
         Wystawę muzeum oglądałyśmy z przewodnikiem. Są tu zgromadzone   lalki oraz fragmenty scenografii pochodzące z najciekawszych i najbardziej znanych filmów animowanych łódzkiego studia. Są wśród nich: „Miś Uszatek”, „Przygody Misia Colargola”, “Mały pingwin Pik-Pok” oraz arcydzieła, które na stałe wpisały się w kanon światowej kinematografii: „Tango” Zbigniewa Rybczyńskiego, „Ichthys” Marka Skrobeckiego, czy nagrodzony w ubiegłym roku Oscarem, „Piotruś i wilk” Suzie Templeton.
  Wizyta w muzeum Animacji Se-ma-for  pozwoliła nam na poznanie     sekretów produkcji animacji, lalek i scenografii, zwiedzenie planu filmowego i stworzenie własnego filmu! 

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 33 Następna »
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.comwww.facebook.com
powiadom znajomego
drukuj
powrót